Chương trình phiên họp thứ 32 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Theo dự kiến, Phiên họp thứ 32 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ diễn ra trong 4 ngày, từ chiều 15/4 đến sáng 22/4/2024, tại phòng họp Tân Trào, Nhà Quốc hội.

Tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét, cho ý kiến về những nội dung sau:

1. Về công tác xây dựng pháp luật:

Trong phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội dành nhiều thời gian để tiến hành cho ý kiến về: 

- Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dược;

- Dự án Luật Di sản văn hóa (sửa đổi);

- Dự án Luật Tư pháp người chưa thành niên;

- Dự án Luật Thuế giá trị gia tăng (sửa đổi);

- Dự án Luật Quy hoạch đô thị và quy hoạch nông thôn.

2. Về công tác giám sát:

Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ: 

- Xem xét báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 3/2024;

- Xem xét báo cáo tổng hợp kết quả giám sát văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực phụ trách của Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội năm 2023; 

- Xem xét kết quả giám sát của Đoàn giám sát của Quốc hội về “Việc thực hiện Nghị quyết số 43/2022 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế-xã hội và các nghị quyết của Quốc hội về một số dự án quan trọng quốc gia đến hết năm 2023”;

- Cho ý kiến về báo cáo kết quả thực hiện Chương trình giám sát năm 2023 và những tháng đầu năm 2024.

3. Về quyết định các vấn đề quan trọng:

Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ: 

- Cho ý kiến về Tờ trình số 04 của Chính phủ về phương án xử lý nguồn tiền thực hiện Phán quyết của Trọng tài quốc tế Vụ kiện Hợp đồng dầu khí Lo 01&02; 

- Cho ý kiến về Tờ trình số 01 của Chủ tịch nước về việc ký Hiệp ước vay giữa nước CHXHCN Việt Nam và Ngân hàng Tái thiết và Phát triển quốc tế (IBRD) cho Dự án hạ tầng ưu tiên và phát triển đô thị thích ứng với biến đổi khí hậu thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An;

- Xem xét Tờ trình về đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2023 và một số nội dung quan trọng khác.

4. Tại phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về: Việc chuẩn bị Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.

Truyền hình Quốc hội Việt Nam