Chuyển dịch năng lượng hướng tới nền kinh tế xanh

Chuyển dịch năng lượng hướng tới nền kinh tế xanh là vấn đề ưu tiên hàng đầu của Việt Nam trên hành trình hội nhập, hướng tới phát triển bền vững và toàn diện. Đây là nội dung trong Báo cáo Kinh tế thường niên Việt Nam năm 2024 do Viện nghiên cứu Kinh tế và Chính sách trực thuộc Trường Đại học Kinh Tế - ĐHQGHN phối hợp với Viện FNF tại Việt Nam tổ chức.

Báo cáo kinh tế thường niên Việt Nam năm 2024 đã gợi mở những giải pháp quan trọng, trong đó nhấn mạnh đến các gói tín dụng cho doanh nghiệp để đầu tư sản xuất bền vững, trung hòa carbon. Đồng thời cần sớm công bố danh mục phân loại xanh để các doanh nghiệp đủ điều kiện có thể dễ dàng tiếp cận các nguồn tín dụng xanh trong nước và nước ngoài.

Những áp lực ngày càng tăng từ các quy định nghiêm ngặt về môi trường của các nước phát triển đang thúc giục Chính phủ cũng như các doanh nghiệp Việt Nam tham gia nhanh và mạnh mẽ hơn vào chuyển dịch năng lượng hướng tới xanh hóa nền kinh tế.

Mục tiêu phát thải ròng bằng 0 của Việt Nam khá tham vọng khi cam kết giảm 43,5% lượng khí thải vào năm 2030. Đây vừa là thách thức, vừa là cơ hội để các quốc gia như Việt Nam đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng bền vững.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Lê Hương -

Tùng Dương