Chuyển đổi rừng, đất rừng, trồng lúa phải phù hợp với các loại quy hoạch

Theo dự kiến chương trình, ngày mai, tại phiên họp thứ 13, Ủy ban thường vụ Quốc hội sẽ xem xét quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng, đất rừng và đất trồng lúa từ 2 vụ trở lên của Dự án xây dựng đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025.

Trước đó, cho ý kiến về nội dung này, Uỷ ban Kinh tế của Quốc hội nhấn mạnh, việc chuyển đổi mục đích sử dụng rừng, đất rừng và trồng lúa cần đảm bảo sự phù hợp với các loại quy hoạch đất quốc gia và các quy hoạch khác. 

Các đại biểu cho rằng, cần đánh giá thêm về sự phù hợp của hướng tuyến Dự án so với các loại quy hoạch sử dụng đất quốc gia giai đoạn 2021 – 2030, kế hoạch sử dụng đất 5 năm, quy hoạch đất lâm nghiệp quốc gia, quy hoạch cấp tỉnh, quy hoạch sử dụng đất cấp huyện, nhu cầu sử dụng đất thực hiện dự án trong kế hoạch sử dụng đất năm 2022

Ông NGUYỄN MẠNH HÙNG, Uỷ viên thường trực Uỷ ban Kinh tế của Quốc hội: “ Trong báo cáo của Sở Tài nguyên Môi trường chưa thấy báo cáo về việc các quy hoạch này có phù hợp với quy hoạch vùng không. Vừa rồi Thủ tướng Chính phủ đã công bố quy hoạch của vùng và đầu tư, trong đó nói rất rõ các quy hoạch về giao thông 5 địa phương thuộc KV ĐBSCL".

Các đại biểu cũng đề nghị các chủ đầu tư và các bên liên quan phải thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ, trách nhiệm quản lý với diện tích đất lúa hai vụ theo đúng quy định của pháp luật về đất đai nhằm đảm bảo an ninh lương thực; những giải pháp để hạn chế tối đa việc chuyển mục đích sử dụng rừng, đất rừng và đất trồng lúa nước hai vụ trở lên nhằm bảo đảm an ninh nguồn nước, an ninh lương thực, an ninh năng lượng quốc gia, chống biến đổi khí hậu, gắn với phát triển bền vững, giải pháp tạo sinh kế, đảm bảo cuộc sống cho người dân sau khi thu hồi đất.

Bà LÒ THỊ VIỆT HÀ, Ủy viên Thường trực Ủy ban Xã hội của Quốc hội: “ Cần quan tâm đánh giá kỹ tác động của việc chuyển đổi đất rừng và đất trồng lúa 2 vụ trở lên khi xây dựng đường cao tốc đối với lao động việc làm, bảo vệ môi trường, biến đổi khí hậu và đời sống của người dân, ngoài ra cũng cần chú ý đến an ninh quốc phòng trong phạm vi cả nước”

Các đại biểu cũng nhất trí bỏ nội dung quy định  về trường hợp thực hiện dự án có thay đổi về diện tích so với số liệu tại Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội thì UBND cấp tỉnh báo cáo HĐND cấp tỉnh quyết định, vì Nghị quyết này không quy định về số liệu diện tích của từng địa phương.

Ông NGUYỄN HỮU TOÀN, Phó chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội: “ Theo Nghị quyết 44 của Quốc hội, thẩm quyền chuyển đổi mục đích sử dụng đất rừng thuộc thẩm quyền Quốc hội, nhưng để tạo điều kiện xem xét triển khai nhanh, Quốc hội uỷ quyền cho Thường vụ Quốc hội. Theo đề xuất, đề nghị Uỷ ban Thường vụ Quốc hội giao cho HĐND thì căn cứ luật nào?"

Ông LÊ MINH NGÂN, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường: “ Thống nhát trong quá trình ban hành văn bản để phù hợp, thuận lợi cho quá trình phát sinh nguồn lực đất đai, đóng góp cho phát triển kinh tế của đất nước. Sau cuộc họp này, phần này có thể được đưa ra khỏi tờ trình".

Thường trực Ủy ban Kinh tế phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Giao thông – Vận tải trong việc nghiên cứu xác định hướng quy định có tính khả thi nhất để báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội ./. 
 

Như Huỳnh