Chuyển đổi số là "kho báu rất lớn" trong xu thế kinh tế

Tiếp tục phiên chất vấn và trả lời chất vấn, sáng 6/6 trả lời chất vấn về giải pháp để đưa Việt Nam phát triển trong nền kinh tế số, xã hội số, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà khẳng định: Đây là kho báu lớn, là xu thế cần phải tận dụng hiệu quả. Chính phủ sẽ ban hành các cơ chế chính sách đảm bảo vận hành an toàn, an ninh mạng, đầu tư cơ sở hạ tầng để chuyển đổi số.

Theo báo cáo của Bộ thông tin và truyền thông năm 2023, ngành kinh tế số đã đóng góp khoảng 16,5% GDP của Việt Nam, với tốc độ tăng trưởng trên 20%/năm. Việt Nam tiếp tục được kỳ vọng sẽ là quốc gia có nền kinh tế số tăng trưởng mạnh nhất trong khu vực ASEAN từ nay đến năm 2025.

Với Chiến lược quốc gia kinh tế số và xã hội số đến năm 2025, tỷ trọng kinh tế số đạt 20% GDP, và đạt mức 30% GDP trong 2030, đại biểu đề nghị Phó Thủ tướng làm rõ những giải pháp hiện thực hóa được các mục tiêu đặt ra.

Phó thủ tướng Trần Hồng Hà cũng cho rằng để phát triển kinh tế số cần quan tâm đến việc ban hành các cơ sở pháp lý để đảm bảo vấn đề an ninh mạng trong các lĩnh vực. Đồng thời, cần đầu tư hệ thống cơ sở hạ tầng để chuyển đổi số, trong đó có mạng 4G, 5G, các trung tâm dữ liệu lớn để lưu trữ, đảm bảo an ninh. 

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Truyền hình Quốc hội Việt Nam