Chuyển đổi số trong du lịch

Chuyển đổi số đang là một trong những nội dung nhận được sự quan tâm hàng đầu trong ngành du lịch. Đây là xu hướng tất yếu đối với ngành du lịch trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và những ảnh hưởng sâu sắc của dịch bệnh Covid-19.

Đây là nhận định được đưa ra tại diễn đàn “Chuyển đổi số - động lực cho du lịch bền vững” được tổ chức sáng 18/5 tại Hà Nội.

Thời gian qua, Tổng cục Du lịch đã tập trung xây dựng hệ sinh thái du lịch thông minh, tạo “sân chơi chung” cho các địa phương, doanh nghiệp tham gia, thúc đẩy quá trình chuyển đổi số trong lĩnh vực du lịch. Về nhiệm vụ phát triển kinh tế số du lịch, nhiều chuyên gia cho rằng, Chương trình thúc đẩy chiến lược nền tảng số quốc gia sẽ cung cấp đầy đủ thông tin và trải nghiệm trực tuyến cho khách du lịch theo thời gian thực. Mỗi doanh nghiệp du lịch là một doanh nghiệp ứng dụng công nghệ số. Đồng thời, cần tạo làn sóng doanh nghiệp công nghệ đầu tư vào du lịch; Phát triển các nền tảng số kết nối cung cầu du lịch. Trong đó, nhà nước dẫn dắt, doanh nghiệp du lịch làm nòng cốt và khách du lịch tham gia.

Bên cạnh đó, chú trọng đào tạo chuyên ngành về du lịch thông minh và chuyển đổi số trong lĩnh vực du lịch tại các cơ sở đào tạo đại học, sau đại học. Hệ sinh thái số du lịch không chỉ đem lại sự tiện lợi, tiết kiệm chi phí mà còn nâng cao trải nghiệm du lịch, vì vậy, qua các ứng dụng trên nền tảng số để đưa kinh tế số du lịch đến từng người dân.
 

Thực hiện : Phan Hằng Nhật Huy