Chuyển đổi số và liên thông thư viện cần phát triển theo xu thế chung

Trong những năm gần đây, “Chuyển đổi số” không chỉ là xu hướng phát triển mà còn là yêu cầu, đòi hỏi tất yếu của mỗi quốc gia, mỗi lĩnh vực trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước. Và “Chuyển đổi số” trong lĩnh vực thư viện cũng không nằm ngoài xu thế đó. Sáng nay, Bộ Văn hóa, Thể thao và du lịch tổ chức đã tổ chức hội thảo “Chuyển đổi số và liên thông thư viện”

Hội thảo được tổ chức nhằm đánh giá thực trạng chuyển đổi số và liên thông thư viện hiện nay; làm rõ những kết quả đạt được, hạn chế, khó khăn, tồn tại và nguyên nhân trong quá trình thực hiện. Từ đó đưa ra phương hướng, xây dựng lộ trình, lựa chọn giải pháp thực hiện chuyển đổi số và liên thông thư viện đạt được mục tiêu đề ra đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 theo kế hoạch đối với từng loại thư viện.

 Ông PHẠM QUỐC HÙNG, Vụ trưởng Vụ Thư viện, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch:Tất cả nguồn tài nguyên nằm ở các khu vực, hòa vào chung một nhà để chúng ta cùng chia sẻ. Để từ đó kho tri thức khổng lồ đó sẽ được kết nối liên thông và chia sẻ đến tận từng người dân. Và góp phần xây dựng một nền tri thức số.”

Ngoài việc đánh giá thực trạng chuyển đổi số và liên thông thư viện tại các đơn vị; Xác định nguồn lực thư viện; Đưa ra mô hình, những giải pháp tiêu biểu về chuyển đổi số và liên thông thư viện phù hợp với các loại hình thư viện thì các ý kiến thảo luận còn  tập trung vào trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác tham mưu xây dựng các kế hoạch, đề án về chuyển đổi số và liên thông thư viện. 

Ông NGUYỄN NHÃ, Phó giám đốc Thư viện TP. Cần Thơ: Hiện nay vấn đề liên quan đến sách rất ít các nhà xuất bản cung cấp dưới dạng ebook, thư viện thành phố Cần Thơ đã cũng phục vụ bạn đọc dưới dạng ký kết với nhà xuất bản đó để không vi phạm bản quyền, Thư viện có chức năng số hoá và chỉ lưu trữ thì không ảnh hưởng tới luật Sở hữu trí tuệ. 

Định hướng đến năm 2030 của ngành Thư viện nói riêng là tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển thư viện số, thực hiện liên thông ở mọi loại hình thư viện, bảo đảm cung ứng hiệu quả dịch vụ cho người sử dụng thư viện ở mọi nơi, mọi lúc. Và 4 nhiệm vụ trọng tâm mà Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch triển khai: - Số hóa tài liệu quốc gia; - Xây dựng Dự án mục lục liên hợp quốc gia; - Xây dựng Dự án xây dựng cơ sở dữ liệu về thư viện Việt Nam; Xây dựng và triển khai Chương trình nâng cao trình độ nguồn lực thư viện.

Thực hiện : Hải Linh Đức Minh