Chuyên gia: Cần chế tài xử phạt trường hợp không áp dụng hóa đơn điện tử

“Quá trình áp dụng hóa đơn điện tử bước đầu đạt được những kết quả đáng ghi nhận, mang lại hiệu quả lớn cho khối doanh nghiệp, tổ chức kinh tế và cả cơ quan thuế. Việc áp dụng hóa đơn điện tử còn gặp một số vướng mắc nhất định” đó là thông tin được Bộ Tài chính cung cấp ở buổi họp báo chuyên đề “Kết quả bước đầu và những vấn đề cần giải quyết khi triển khai hóa đơn điện tử trên phạm vi toàn quốc.

Mặc dù, lợi ích mang lại từ việc sử dụng hóa đơn điện tử (HĐĐT) là thấy rõ, số lượng các chủ thể sử dụng và số hóa đơn phát hành ngày càng tăng nhưng để thay thế hoàn toàn hóa đơn giấy trong điều kiện kinh tế - xã hội của Việt Nam hiện nay còn một số vấn đề cần giải quyết như: việc kết nối hệ thống giữa phần mềm hóa đơn điện tử với phần mềm bán hàng và phần mềm kế toán của doanh nghiệp để thuận lợi cho việc sử dụng hóa đơn điện tử. Đặc biệt, tâm lý ngại thay đổi của bộ phận lớn các nhà quản lý các doanh nghiệp nhỏ và vừa là rào cản. Chính tâm lý này sẽ dẫn đến hệ quả là chậm tiếp cận công nghệ. Do đó, cần có những giải pháp phù hợp với thực tiễn. 

Bà NGUYỄN THỊ LAN ANH - Vụ trưởng Vụ Quản lý doanh nghiệp nhỏ vừa và hộ kinh doanh, cá nhân: “Đối với hóa đơn này không bắt buộc có chữ ký số. Lợi ích hóa đơn điện tử từ máy tính tiền này thì sẽ chủ động cho người bán hàng 24/7 trong việc lập hóa đơn, xử lý sai sót ngay trong từng giao dịch trên thiết bị máy tính tiền đã được cài mã.”

Ông ĐẶNG NGỌC MINH - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế: “Hiện nay ngành Thuế đang phối hợp với các tổ chức cung cấp hóa đơn điện tử triển khai mã QR cod trên hóa đơn điện tử nhằm hỗ trợ cho người nộp thuế trên thiết bị di động nhanh chóng . Đồng thời, ngành Thuế cũng nghiên cứu các giải pháp công nghệ thông tin phối hợp các trung gian thanh toán sử dụng mã QR cod, có thể xuất hóa đơn ngay trên điện thoại.”

Bên cạnh đó, các chuyên gia cũng cho rằng để để góp phần nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý Nhà nước và quản lý doanh nghiệp cần có chế tài xử phạt đối với những trường hợp không chấp hành áp dụng HĐĐT theo quy định. Để đảm bảo hạ tầng kỹ thuật cho việc triển khai HĐĐT diễn ra thuận lợi, các doanh nghiệp nên lựa chọn đơn vị cung cấp giải pháp HĐĐT phù hợp, đáp ứng được các yêu cầu triển khai, vận hành việc sử dụng HĐĐT. 

Các cơ quan quản lý thuế và doanh nghiệp cần có kế hoạch triển khai đào tạo con người, nguồn nhân lực đáp ứng điều kiện, yêu cầu trong quản lý HĐĐT trong bối cảnh kinh tế số. Đồng thời, các cơ quan quản lý thuế cần phối hợp với các đơn vị cung ứng giải pháp công nghệ thông tin tổ chức các buổi tập huấn, đào tạo để giúp doanh nghiệp, tổ chức, hộ kinh doanh làm quen với việc sử dụng phần mềm HĐĐT.
 

Thực hiện : Phan Phương Thế Anh