Chuyên gia: Phát huy thị trường nội địa để tăng trưởng

Khơi thông nguồn lực, phát huy nội lực là yêu cầu cấp thiết để nền kinh tế nước ta sớm phục hồi và bứt phá phát triển. Bên lề hội nghị, chúng tôi đã ghi nhận nhiều góc nhìn của các chuyên gia trong nước và quốc tế.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Truyền hình Quốc hội Việt Nam -

Truyền hình Quốc hội Việt Nam