Chuyển nhượng phần vốn góp của thành viên: Làm cách nào để tránh nguy cơ doanh nghiệp hóa hợp tác xã

Đóng góp ý kiến về dự án Luật Hợp tác xã (sửa đổi), đại biểu Nguyễn Văn Thi- Đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Giang cho rằng cần có chế độ ưu tiên hỗ trợ hoặc cơ chế khuyến khích để thành viên HTX tham gia BHXH tự nguyện.

Theo đại biểu Nguyễn Văn Thi, việc thành viên HTX tham gia BHXH tự nguyện vừa là chính sách an sinh xã hội của Đảng, Nhà nước, vừa tạo động lực khuyến khích người dân tham gia các tổ chức kinh tế tập thể, góp phần xây dựng xã hội phát triển bền vững.

Về chuyển nhượng phần vốn góp của thành viên trong HTX, liên hiệp HTX, đại biểu chọn phương án 1. Bởi, theo phương án này sẽ tạo sự ổn định của HTX khi có thành viên muốn rút một phần hoặc toàn bộ vốn, tạo điều kiện thuận lợi cho mở rộng quy mô HTX phát triển, tránh nguy cơ doanh nghiệp hóa HTX 

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!