Chuyển nhượng vốn góp trong hợp tác xã cần tránh tình trạng thâu tóm

Một trong những nội dung được các đại biểu Quốc hội đặc biệt quan tâm trong dự Luật Hợp tác xã (sửa đổi) lần này là quy định về chuyển nhượng phần vốn góp của thành viên trong HTX, liên hiệp HTX quy định tại Điều 79. Nội dung này có nhiều ý kiến băn khoăn về đảm bảo quyền và lợi ích cho thành viên hợp tác xã (HTX).

Phân tích từ thực tế, nhiều đại biểu đồng tình với phương án không quy định về chuyển nhượng phần vốn góp của thành viên HTX, liên hiệp HTX mà chỉ quy định về trả lại phần vốn góp khi chấm dứt tư cách thành viên, ra khỏi HTX, liên hiệp HTX bởi quy định này sẽ tránh tình trạng thâu tóm, chi phối của một nhóm cá nhân, tổ chức, đồng thời đảm bảo bản chất hoạt động của HTX.

Giải trình về nội dung này, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng nhấn mạnh, phương án 1 cho phép các thành viên được phép chuyển nhượng vốn góp của mình khi không còn nhu cầu tham gia HTX nữa sẽ đảm bảo quyền, lợi ích chính đáng, phù hợp với nguyên tắc phát triển, thu hút thành viên.

Theo Bộ Kế hoạch Đầu tư, các cá nhân và tổ chức khi nhận chuyển nhượng vốn góp phải tuân thủ tôn chỉ và điều lệ hợp tác xã, đảm bảo nguyên tắc là phải ưu tiên chuyển nhượng cho các thành viên trong hợp tác xã trước, thành viên góp vốn và thành viên không góp vốn, sau 60 ngày nếu không ai mua, nhận chuyển nhượng thì được quyền bán ra ngoài, khi bán ra ngoài phải được đại hội thành viên của hợp tác xã thông qua, tức là các quy định cũng hết sức chặt chẽ.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!