Có cần thiết cấp Căn cước công dân cho người dưới 14 tuổi?

Theo dự thảo Luật Căn cước, Bộ Công an đề xuất mở rộng đối tượng cấp Căn cước công dân với cả người dưới 14 tuổi. Tại hội thảo góp ý luật vào sáng 11/4 do Viện nghiên cứu Lập pháp phối hợp với Uỷ ban Quốc phòng và an ninh tổ chức, nhiều ý kiến tỏ ra băn khoăn với quy định này.

Dự kiến việc cấp thẻ cho người dưới 14 tuổi được thực hiện phân theo 2 nhóm. Trẻ dưới 6 tuổi nhưng chưa đăng ký khai sinh thì cấp căn cước công dân đồng thời khi đăng ký khai sinh. Trường hợp công dân là trẻ em đủ 6 tuổi trở lên thì cha, mẹ hoặc người giám hộ phải đưa đến cơ quan quản lý căn cước để thu nhận ảnh khuôn mặt khi thực hiện cấp thẻ căn cước công dân.

Đại diện ban soạn thảo cho rằng, việc cấp thẻ căn cước cho công dân dưới 14 tuổi được tích hợp thêm những thông tin khác theo nhu cầu của công dân sẽ mang lại nhiều tiện ích trong việc đi lại, học tập, khám chữa bệnh và thực hiện các giao dịch khác. Việc cấp thẻ Cấp căn cước công dân lần đầu cho người dưới 14 tuổi là miễn phí, khi công dân thực hiện cấp đổi, cấp lại thì mới phải nộp phí theo quy định, không phải tốn thêm chi phí cho nhà nước.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Dương Dung