Cơ chế đặc thù, đặc biệt đối với công nghiệp quốc phòng, an ninh

Luật Công nghiệp quốc phòng an ninh và động viên công nghiệp cần có cơ chế, chính sách đặc thù, đặc biệt về phân bổ nguồn lực, đào tạo, thu hút, bố trí nguồn nhân lực có trình độ cao. Đây là những đề xuất của các đại biểu, chuyên gia tại buổi tọa đàm do Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh tổ chức sáng nay (10/10).

Các đại biểu cho rằng, cần thiết phải xây dựng luật nhằm bảo đảm hệ thống các cơ chế, chính sách đặc thù và đặc biệt để đào tạo, phát triển nguồn nhân lực có trình độ cao; thu hút, bố trí, sử dụng nguồn nhân lực đầu ngành về khoa học công nghệ. Bên cạnh đó, huy động được chất xám của toàn dân.

Tuy nhiên, các chính sách đặc thù này phải được cụ thể hóa trong luật để tránh chồng chéo, mâu thuẫn với các luật có liên quan. 

Trưởng Ban soạn thảo luật khẳng định, việc xây dựng công nghiệp quốc phòng an ninh phải đi trước một bước, phải có đủ năng lực nghiên cứu, sản xuất ra vũ khí, trang bị đáp ứng yêu cầu hiện đại của quân đội, công an.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

 

Khắc Phục -

Cao Hoàng