Có chính sách đặc thù về công nghiệp quốc phòng an ninh, động viên công nghiệp

Cuối giờ chiều 20/9, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về dự án Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp (ĐVCN) để chuẩn bị trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 6 tới đây.

Theo Tờ trình của Chính phủ, việc xây dựng Luật là rất cần thiết, nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn nhiệm vụ trong tình hình mới, đó là xây dựng tiềm lực CNQP, AN tự lực, tự cường, hiện đại, lưỡng dụng; thực hiện ĐVCN rộng khắp để chủ động ngăn ngừa từ sớm, từ xa, đẩy lùi và sẵn sàng đối phó thắng lợi trong mọi tình huống.

Đồng tình với sự cần thiết phải ban hành Luật, các đại biểu cho rằng, nên nghiên cứu bổ sung 1 Điều riêng trong dự thảo về chính sách của Nhà nước về lĩnh vực này.

Cùng quan điểm, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cũng cho rằng, cần có 1 Điều riêng về chính sách của Nhà nước để thể chế hóa quan điểm của Đảng về Công nghiệp QPAN và ĐVCN. Đồng thời cần đa dạng hóa nguồn lực đầu tư phát triển Công nghiệp QPAN.

Ủy ban TVQH cho rằng, cơ sở chính trị xây dựng Luật đã đầy đủ, tuy nhiên, đây là lĩnh vực đặc thù nên cần tiếp cận khoa học, theo hướng thể chế đường lối, chủ trương của Đảng, quy định cụ thể giao cho Chính phủ. Kế thừa tối đa các Pháp lệnh đã có và các Nghị quyết của Đảng, trong đó lưu ý thể hiện được đặc tính đặc thù của lĩnh vực này và có chính sách đặc thù.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

 

Khắc Phục -

Quang Sỹ -

Cao Hoàng