Có dự án giải ngân chỉ đạt 3,1%

Trong 10 dự án thành phần thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia, dự án 3 về phát triển nông lâm bền vững, phát huy tiềm năng, lợi thế, thế mạnh của vùng miền để sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị. Theo đại biểu Hoàng Thị Thu Huyền, đây là dự án duy nhất liên quan đến việc hỗ trợ chính người dân để phát triển kinh tế, phát huy nội lực, tạo sự phát triển bền vững. Dự án thực sự khai thác tiềm năng thế mạnh của vùng như mục tiêu tổng quát đã xác định khi thiết kế chương trình.

Đại biểu đề nghị, Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương tập trung tháo gỡ vướng mắc từ các quy định. Trong đó có quy định về khoán, bảo vệ và trồng rừng tại Thông tư 55 tháng 8/2023. Theo đó, cần phải nâng mức hỗ trợ để thu hút sự quan tâm của người dân, doanh nghiệp và nhà khoa học tham gia thực hiện dự án.

Truyền hình Quốc hội Việt Nam