Có nên đổi tên Luật Hợp tác xã?

Có nên đổi tên dự án Luật Hợp tác xã thành Luật Các tổ chức kinh tế hợp tác. Đây là nội dung được các đại biểu quan tâm cho ý kiến tại Hội nghị Thẩm tra dự án Luật Hợp tác xã (sửa đổi) do Uỷ ban Kinh tế của Quốc hội tổ chức. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải dự và chỉ đạo hội nghị.

Ý kiến giữ nguyên tên Luật HTX cho rằng, HTX là nòng cốt, đại diện và đặc trưng cho thành phần kinh tế tập thể; tổ hợp tác, liên hiệp HTX và các tổ chức kinh tế tập thể khác được xác định là hình thức phái sinh của HTX.

Ông NGUYỄN THÀNH NAM, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Phú Thọ: “Tên gọi của luật htx có thay đổi, băn khoăn vì sửa đổi theo giải trình của Chính phủ để rộng hơn nhưng đối với Liên hiệp htx theo luật htx năm 2012 đã quy định, tổ hợp tác đã quy định. Về mặt thể chế đã đáp ứng, nếu lần này chỉ vì thêm 2 hình thức mà đưa vào điều chỉnh tên Luật thì đề nghị cơ quan soạn thảo và chủ trì nghiên cứu thêm.”

Trong khi đó, ý kiến cần đổi tên Luật thì lại cho rằng, Dự thảo luật lần này cơ bản là thay đổi bản chất và mở rộng nhiều vấn đề, tuy nhiên việc đổi tên nên cân nhắc phù hợp với Nghị quyết 20 của Trung ương.

Ông PHAN ĐỨC HIẾU, Uỷ viên Thường trực Uỷ ban Kinh tế của Quốc hội: “Tên gọi HTX hiện nay bản chất đã thể chế hoá tất cả loại hình, cả tổ hợp tác và liên hiệp HTX. Nên nếu muốn đổi tên lấy luôn tên của Nghị quyết 20: Luật về tổ chức kinh tế tập thể"

Tại Hội nghị, về nội dung hỗ trợ vốn, Chủ nhiệm Uỷ ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh phân tích, nếu điều kiện tiếp cận tổ chức tín dụng của hợp tác xã mà quy định như doanh nghiệp thì khó thực hiện. Quỹ hỗ trợ hợp tác xã là cần thiết để giúp hợp tác xã phát triển nhưng cần đánh giá cụ thể.

Ông VŨ HỒNG THANH, Chủ nhiệm Uỷ ban Kinh tế của Quốc hội: “Đề nghị làm rõ quỹ này có trùng lặp với ngân hàng HTX và quỹ tín dụng nhân dân không. Rồi nguồn, cơ chế vận hành ra làm sao để gỡ vướng mắc trong tiếp cận tín dụng của HTX. Rồi đánh giá tác động, nếu như trong dự luật thì chính sách có bảo đảm khả thi không.”

Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải cho rằng cần có nhiều cơ chế khác hỗ trợ cho hợp tác xã ngoài tài chính thì mới đáp ứng được thực tế hoạt động trong bối cảnh mới.

Phó Chủ tịch Quốc hội NGUYỄN ĐỨC HẢI: “Trong tổ chức hợp tác xã còn mô hình HTX tín dụng, nghiên cứu cách hỗ trợ vì nếu mỗi năm bỏ ra 3 nghìn tỷ thì còn mạnh nhưng 300 tỷ trong điều kiện hiện nay chỉ có tác dụng làm điểm, mô hình thôi. Người tiếp nhận làm tốt thì tốt, những người không tiếp nhận được thì họ dựa vào nguồn vốn nào.”

Uỷ ban Kinh tế cũng đề nghị cơ quan soạn thảo cần nghiên cứu kỹ lưỡng, đồng bộ thống nhất với các luật đã có và đang đưa vào chương trình xây dựng luật, pháp lệnh. Bên cạnh đó, bám sát và thể chế hoá đúng và đầy đủ quan điểm, mục tiêu tại Nghị quyết số 20 của Hội nghị Trung ương 5 và đảm bảo sự tương thích về khung khổ pháp luật giữa các loại hình tổ chức kinh tế ở trong nước, tạo môi trường thể chế bình đẳng.

Thực hiện : Hà Lan Trương Tùng