Có nên kiểm soát khung giá khám chữa bệnh ngoài công lập?

Tiếp tục phiên họp thứ 10, sáng 21/4, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi). Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn điều hành phiên họp. Cần có quy định về quản lý giá dịch vụ khám chữa bệnh, đặc biệt đối với cơ sở khám chữa bệnh tư nhân là một trong các nội dung được các đại biểu quan tâm.

Theo Tờ trình của Chính phủ, giá dịch vụ khám chữa bệnh công có thay đổi từ cách tiếp cận theo các nhóm yếu tố chi phí trực tiếp, tiền lương, chi phí quản lý và khấu hao tài sản cố định sang cách tiếp cận tính toán các yếu tố phát sinh trong quá trình khám bệnh, chữa bệnh. 

Quy định như trên nhằm khuyến khích, thúc đẩy các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đầu tư để nâng cao khả năng cung cấp cũng như chất lượng của dịch vụ khám, chữa bệnh. Riêng với các cơ sở khám chữa bệnh y tế tư nhân, hiện tại vẫn chưa kiểm soát khung giá dịch vụ cho loại hình này.

Bộ trưởng Bộ Y tế NGUYỄN THANH LONG: “Hiện nay, mặc dù chúng ta không kiểm soát về khung giá…, y tế tư nhân chưa phát triển” .

Về khung giá dịch vụ đối các cơ sở khám chữa bệnh ngoài công lập, một số đại biểu cũng cho rằng, không cần thiết khống chế bởi nếu đưa ra khung cứng thì không tạo ra cạnh tranh, không phát triển y tế tư nhân

Thứ trưởng Bộ Tài chính VŨ THỊ MAI: "Ở đây không nên có một cái khung giá để  khống chế bệnh viện ngoài công lập. Vì bệnh viện ngoài công lập có các chất lượng khác nhau, có những loại hình ở mức khá, mức cao cấp thì chúng ta không nên không chế mà chúng ta chỉ không chế khung giá dịch vụ bệnh viện công lập thôi. Có thể theo từng cấp bệnh viện hay như nào đó thì Bộ Y tế quy định".

Ông PHẠM LƯƠNG SƠN - Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam: “Đúng là ở đây chúng ta đang vướng về giá dịch vụ theo quy định của giá thôi nhưng chúng tôi hướng tới phương thức thanh toán, trường hợp bệnh còn giá dịch vụ thì nó theo từng dịch vụ cụ thể. Nên tôi thiết nghĩ, Ban soạn thảo cần đưa ra một khái niệm về mức thanh toán cho các trường hợp bệnh để hướng tới cho cái thanh toán PIG vì nó không hoàn toàn cho giá từng dịch vụ y tế một. Đặc biệt, trong dự án luật, chúng xây dựng mới nhưng có những điều khoản quy định mà luật cũ đang áp dụng tốt thì chúng ta nên bảo lưu nó để đảm bảo tính kế thừa”.

Phát biểu về nội dung này, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho rằng, giá dịch vụ y tế trong khu vực công hiện nay đang được tính theo mức giá trung bình tiên tiến, nhưng khi thẩm định, quyết toán lại yêu cầu tính theo thực thu, thực chi, dẫn đến nhiều vướng mắc. Bên cạnh đó, các cơ sở khám chữa bệnh tư nhân lại chưa có quy định về khung giá dịch vụ. Chủ tịch Quốc hội đề nghị cần quy định khung giá dịch vụ cho cả 2 loại hình khám chữa bệnh công và tư nhân.

Thực hiện : Tiến Dũng Diệu Huyền Quang Sỹ Anh Đức