Có nên lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất hàng năm hay không?

Có nên lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất hàng năm; cần nghiên cứu, bổ sung nguyên tắc lập quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất; Quy hoạch sử dụng đất cần phải rõ ràng, nhà nước phải giám sát và phải có chế tài đối với tổ chức, cá nhân quy hoạch không chính xác,…

Đó là những ý kiến kiến nghị của các đại biểu gửi đến Hội đồng nhân dân TPHCM tại Hội nghị lấy ý kiến góp ý cho dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi). 

Theo đại biểu Trần Văn Khuyên, đối với đô thị như TPHCM thì đã có quy hoạch về xây dựng, quy hoạch về nông thôn được lập trong quá trình quản lý nhà nước; vấn đề này có liên quan đến kế hoạch sử dụng đất hàng năm.

Đối với nguyên tắc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được quy định tại điều 60, dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), đại biểu Huỳnh Khắc Điệp kiến nghị, cần nghiên cứu, bổ sung nội dung: Các quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất có thể lập đồng thời, quy hoạch sử dụng đất nào được thẩm định xong trước thì được phê duyệt trước.

Đại biểu cũng kiến nghị, những thông tin quy hoạch của nhà nước, ngoài trang web thì có thể gửi đường link đến người dân thông qua Zalo để người dân có thể tiếp cận nhanh gọn hơn.

Xin mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Thực hiện : Mỹ Tho Hữu Ái