Cơ quan báo chí tại Bình Dương khó khăn khi thực hiện cơ chế tự chủ

Đoàn giám sát của Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội vừa có buổi làm việc với Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Nội vụ và Tỉnh đoàn Bình Dương.

Theo báo cáo của Sở Thông tin và truyền thông tỉnh Bình Dương, tỉnh hiện có 7 cơ quan báo chí và cho phép thành lập văn phòng đại diện quản lý hoạt động của phóng viên thường trú và cấp phép xuất bản 27 bản in.

Tuy nhiên, một số cơ quan báo chí vẫn gặp khó khăn như nguồn thu quảng cáo giảm; thị phần quảng cáo truyền hình truyền thống giảm gây khó khăn trong thực hiện cơ chế tự chủ; xây dựng đơn giá sản xuất chương trình theo các định mức kinh tế - kỹ thuật đã được ban hành.

Phát biểu tại cuộc làm việc, Phó Chủ nhiệm Tạ Văn Hạ đề nghị, các đơn vị tập trung phát huy hơn nữa những kết quả đã đạt được; xây dựng lực lượng đội ngũ cán bộ đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ; tiếp tục tham mưu để có những chính sách, chủ trương cụ thể, nghị quyết chuyên đề về các lĩnh vực này để có cơ chế giám sát, nguồn lực thực hiện. Đồng thời, tăng cường hơn nữa công tác phối hợp giữa các sở, ngành, đoàn thể, hợp tác quốc tế; tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát, xử lý các vi phạm…

Quang Duy -

Tăng Sắc