Coi trả lương là một hình thức đầu tư cho con người, cho tương lai

Phát biểu về chính sách tiền lương của cán bộ, công chức tại phiên thảo luận chiều 31/5, đại biểu Vũ Thị Lưu Mai - Đoàn ĐBQH TP.Hà Nội cho biết, tháng 10 tới đây, theo dự kiến, Chính phủ sẽ trình Quốc hội phương án cải cách tổng thể tiền lương. Đại biểu nhấn mạnh, đây là chính sách quan trọng để phát triển kinh tế và mức lương cán bộ công chức tại thời điểm hiện nay là khá thấp.

Theo đó, chúng ta đã 3 năm lỡ hẹn, liên tục lùi thời điểm cải cách tiền lương để tập trung nguồn lực cho đầu tư phát triển, cho chương trình phục hồi, phát triển kinh tế. Sau hơn 2 năm thực hiện, dù Chính phủ, các bộ ngành quyết liệt đôn đốc, nhưng vẫn còn rất nhiều vốn chưa thể phân bổ. Trong khi lựa chọn phương án thắt lưng buộc bụng để đầu tư phát triển, một phần nguồn lực của chúng ta vẫn chưa được phát huy hiệu quả trong nền kinh tế.

Đại biểu cho biết, cử tri đang rất quan tâm khi tới đây, thực hiện cải cách tiền lương thì mức tăng sẽ là bao nhiêu. Đại biểu cho rằng cần có sự thay đổi căn bản, mang tính thực chất, không chỉ mang tính hình thức, để tiền lương thực sự trở thành nguồn thu nhập chủ yếu, để chính sách tiền lương đảm bảo hội nhập quốc tế.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Trung tâm Sản xuất và Phát triển Nội dung số