Còn nhận định thiếu khách quan về tự do tôn giáo tại Việt Nam

Nhà nước Việt Nam luôn thực hiện nhất quán chính sách tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của người dân.

Đây là khẳng định của Phó Phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng tại Họp báo Thường kỳ Bộ Ngoại giao diễn ra vào chiều 18/5, khi được hỏi về phản ứng của Việt Nam liên quan đến Báo cáo tình hình tự do tôn giáo quốc tế 2022 của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ và Báo cáo tình hình tự do tôn giáo quốc tế 2023 của Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ.

Theo Phó Phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng, là một quốc gia đa dân tộc, đa tôn giáo với đời sống tín ngưỡng, tôn giáo phong phú, Nhà nước Việt Nam luôn thực hiện nhất quán chính sách tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, quyền theo hoặc không theo tôn giáo của người dân, bảo đảm sự bình đằng, không phân biệt đối xử vì lý do tôn giáo, tín ngưỡng, bảo hộ hoạt động của các tổ chức tôn giáo bằng pháp luật. Các quyền này được ghi nhận trong Hiến pháp 2013, Luật tín ngưỡng, tôn giáo 2016 và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan và được bảo đảm, tôn trọng trên thực tế.

Phó Phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng khẳng định, Việt Nam sẵn sàng trao đổi với Hoa Kỳ về các vấn đề hai bên cùng quan tâm trên tinh thần thẳng thắn, cởi mở và tôn trọng lẫn nhau về những vấn đề còn khác biệt, qua đó đóng góp vào việc thúc đẩy quan hệ Đối tác toàn diện giữa hai nước.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Nhật Huy