Còn nhiều rào cản để doanh nghiệp thực hành ESG

Thực hành ESG mang lại nhiều lợi ích cho doanh nghiệp. Bởi lẽ, việc tập trung chú ý vào ESG sẽ giúp doanh nghiệp nhận diện và giảm thiểu các rủi ro liên quan đến môi trường, xã hội và quản trị, góp phần kiến tạo giá trị lâu dài cho doanh nghiệp. Tuy nhiên, đây cũng là khái niệm còn mới mẻ ở Việt Nam, nhiều doanh nghiệp cho rằng việc lồng ghép cũng như kết hợp những tiêu chí này vào quá trình phát triển của các doanh nghiệp vẫn còn nhiều khó khăn.

Theo Báo cáo sẵn sàng thực hành ESG của PwC trong doanh nghiệp tư nhân tại Việt Nam cho thấy, 60% doanh nghiệp tham gia khảo sát cho biết họ đang thiếu kiến thức về ESG. Những doanh nghiệp nhỏ và vừa vốn đã có nhiều hạn chế, khó khăn cố hữu, như thiếu vốn, yếu về khoa học công nghệ, kỹ năng quản trị kém... Đa số doanh nghiệp băn khoăn không biết phải bắt đầu từ đâu, làm như thế nào, có tốn kém hay không…

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Truyền hình Quốc hội Việt Nam