Đắk Lắk: Còn nhiều vướng mắc trong thực hiện chính sách, pháp luật phát triển năng lượng

Đắk Lắk là địa phương có nhiều dự án điện gió, điện mặt trời được đầu tư xây dựng và đi vào phát điện, một số dự án đang được triển khai, thu hút nguồn đầu tư khoảng 30.000 tỷ đồng. Các dự án năng lượng giai đoạn này đã đóng góp lớn vào tăng trưởng kinh tế của tỉnh. Tuy nhiên, việc thực hiện giám sát chính sách, pháp luật về phát triển năng lượng giai đoạn 2016-2021 vẫn còn tồn tại nhiều khó khăn.

Tại buổi làm việc với UBND tỉnh Đắk Lắk, các thành viên Đoàn giám sát ĐBQH tỉnh đã nêu lên vấn đề còn tồn tại mà các địa phương và doanh nghiệp đề xuất với UBND tỉnh trong công tác thực hiện chính sách, pháp luật về phát triển năng lượng, về quy hoạch đất cho các dự án; vẫn tồn tại một số hạn chế do Luật Điện lực, Luật Đầu tư vẫn chưa sửa đổi, bổ sung; chưa ban hành giá mua điện mặt trời, điện gió kịp thời; Quy hoạch điện VIII về phát triển điện lực Quốc gia thời kỳ 2021-2030 vẫn chưa được phê duyệt.

UBND tỉnh Đắk Lắk kiến nghị với Quốc hội xem xét, sửa đổi Luật Đất đai và sớm phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất quốc gia giai đoạn 2021-2030 và Kế hoạch sử dụng đất quốc gia giai đoạn 2021-2025. Trong đó cần làm rõ thêm một số khái niệm trong mục đích sử dụng đất.

Chia sẻ những khó khăn của tỉnh trong thực hiện chính sách kinh tế còn nhiểu bất cập, thiếu rõ ràng và áp lực triển khai các dự án, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách ĐBQH tỉnh Đắk Lắk đề nghị UBND tỉnh tăng cường giải quyết những khó khăn cho người dân và doanh nghiệp; cân bằng hài hòa, hợp lý và phát huy lợi ích giữa các loại hình điện năng lượng.

Phát biểu kết luận buổi giám sát, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách ĐBQH tỉnh Đắk Lắk đánh giá cao việc tổ chức thi hành chính sách, pháp luật về phát triển năng lượng trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, yêu cầu bổ sung thêm đề xuất, kiến nghị để Đoàn phân tích, đánh giá, tổng hợp chuyển tải nội dung báo cáo lên Diễn đàn Quốc hội nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương./.

Mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết!

Thực hiện : Djuang Niê Việt Bảo