Còn nhiều ý kiến khác nhau về quỹ dịch vụ viễn thông công ích

Tại phiên thảo luận tại Tổ vào sáng nay về Luật Viễn thông (sữa đổi), còn có rất nhiều ý kiến khác nhau về hoạt động của Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích.

Một số ý kiến cho rằng, Quỹ này sẽ đảm bảo bình đẳng việc tiếp cận các dịch vụ viễn thông được phủ sóng trên cả nước và nguồn lực chủ yếu đến từ doanh thu của doanh nghiệp viễn thông. Nhưng cũng có ý kiến nhận định việc phát triển hệ thống hạ tầng viễn thông nên được giao về cho nhà nước quản lý. 

Theo các đại biểu, Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích có vai trò hết sức quan trọng trong việc phủ sóng và giúp người dân có thể tiếp cận các dịch vụ viễn thông thuận tiện với chi phí tối ưu. Nên việc tiếp tục duy trì Quỹ này là hết sức cần thiết.

Tuy nhiên, một số ý kiến cho rằng, Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích hiện nay được thực hiện dựa trên tỷ lệ doanh thu của doanh nghiệp viễn thông, mang tính chất thuế nhiều hơn nên không đảm bảo cơ chế hoạt động của một Quỹ tài chính ngoài ngân sách.

Các đại biểu nhận định với số thu của Quỹ lên đến hàng nghìn tỷ còn kết dư, việc chuyển về cho Nhà nước quản lý là hợp lý để thực hiện có hiệu quả các chương trình an sinh xã hội trong phạm vi cả nước về dịch vụ viễn thông.

Tuấn Anh – Ninh Tùng