Công bố Quy hoạch phòng, chống thiên tai và thủy lợi quốc gia

Sáng 21/3, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch phòng, chống thiên tai và thủy lợi thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Theo Bộ Nông nghiệp, đây là 1 trong 38 quy hoạch quốc gia chuyên ngành theo Luật Quy hoạch phải làm, cũng là quy hoạch được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt sớm nhất. Quan điểm đầu tiên là thủy lợi đi trước phục vụ các ngành, trong đó lấy nước làm gốc để các quy hoạch khác tuân thủ theo. Đây là điểm mới và quan trọng để thực hiện Quy hoạch này gắn với phòng chống thiên tai.

Dựa trên quan điểm đó, Quy hoạch đặt mục tiêu đến năm 2030 sẽ tưới, cấp nước cho 3,2 triệu ha lúa; 70% - 90% diện tích cây trồng cạn, cây ăn quả, cây công nghiệp và rau màu; cấp đủ nước cho khoảng 10,5 triệu con gia súc, gia cầm... Cấp đủ nước cho sinh hoạt nông thôn, chăn nuôi, thủy sản tập trung; tạo nguồn cấp cho đô thị, công nghiệp và nhu cầu khác… Điều này cho thấy tầm quan trọng trong an ninh nguồn nước, công trình thủy lợi hiện nay.

Bên cạnh đó, Quy hoạch sẽ tiến tới bảo vệ chất lượng nước trong công trình thủy lợi và chủ động ứng phó với hạn hán, thiếu nước, nâng cấp 8 hồ chứa lớn, tổng dung tích tăng thêm 360 triệu m3. Đồng thời đặt ra yêu cầu và mục tiêu nâng cao năng lực phòng chống lũ quét, sạt lở đất và các loại hình thiên tai khác./. 

Mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết!

Hà Lan -

Tùng Dương