Công bố “White list” cho hoạt động quảng cáo

White list - Danh sách nội dung “đã được xác thực” trên mạng sử dụng cho hoạt động quảng cáo vừa được Bộ Thông tin và truyền thông công bố.

Đây là trang web của các nhãn hàng, doanh nghiệp được khuyến khích cung cấp dịch vụ quảng cáo. Trong lần đầu tiên được xây dựng và công bố, White List gồm danh sách đã được cấp phép của 301 báo, tạp chí điện tử; 1.381 trang thông tin điện tử tổng hợp và 953 mạng xã hội, với đầy đủ thông tin về cơ quan cấp phép, số giấy phép, đơn vị được cấp phép, cơ quan chủ quản cũng như tên miền website. Chi tiết White List có thể được xem trên trang abei.gov.vn của Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử, Bộ Thông tin và Truyền thông.