Công dân có thể giám sát việc thực thi Luật Phòng chống tác hại của thuốc lá qua app "vn0khoithuoc"

Sáng 6/5 tại Hà Nội, Quỹ Phòng chống tác hại của thuốc lá, Bộ Y tế tổ chức Hội thảo khởi động dự án Tăng cường thực thi Luật Phòng chống tác hại của thuốc lá thông qua thí điểm mô hình huy động sự tham gia của cộng đồng ở cấp quận và nhân rộng trên toàn quốc.

Tại hội thảo, đại diện Quỹ Phòng chống tác hại thuốc lá đã giới thiệu về dự án Tăng cường thực thi Luật Phòng chống tác hại của thuốc lá thông qua thí điểm mô hình huy động sự tham gia của cộng đồng ở cấp quận và nhân rộng trên toàn quốc. Theo đó, năm 2021, Quỹ đã xây dựng phần mềm tiếp nhận phản ánh người dân về vi phạm Luật Phòng chống tác hại thuốc lá có tên gọi “vn0khoithuoc”. 

Với phần mềm này, người dân sử dụng điện thoại thông minh có thể tham gia vào quá trình thực thi và giám sát chính sách, pháp luật. Các cán bộ thực thi được nâng cao nhận thức và các kỹ năng tiếp nhận, xử lý các báo cáo vi phạm của người dân gửi đến. 

Các chức năng chính của ứng dụng phần mềm đã được giới thiệu cụ thể tại hội thảo bao gồm: Phản ánh vi phạm; Bình chọn các địa điểm thực hiện tốt quy định về môi trường không khói thuốc lá; Cung cấp thông tin sự kiện, quy định của pháp luật về phòng chống tác hại thuốc lá. Thông tin phản ánh của người dân sẽ được tiếp nhận và xử lý bởi ủy ban nhân dân cấp quận và chuyển xuống cấp xã phường nơi có cơ sở vi phạm. Cơ quan chức năng tiếp nhận, xử lý, đồng thời chuyển lại kết quả để người dân theo dõi, giám sát quá trình xử lý.

Trong năm 2022, phần mềm được triển khai thí điểm tại quận Hoàn Kiếm và Tây Hồ, Thành phố Hà Nội. Từ những kết quả và kinh nghiệm triển khai tại 2 quận này, Quỹ sẽ nhân rộng, triển khai mô hình huy động sự tham gia của cộng đồng trong thực thi Luật Phòng chống tác hại thuốc lá trên toàn quốc.

Thực hiện : Như Thảo Cao Hoàng

quảng cáo