Cổng đấu giá tài sản quốc gia phải đảm bảo tính thực tiễn

Cũng trong sáng nay (28/11), Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản.

Các đại biểu Quốc hội cho rằng: Cần làm rõ các quy định về cổng đấu giá tài sản Quốc gia để đảm bảo tính thực tiễn, vận hành thông suốt, hiệu quả. 

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!