Công đoàn các cấp tại Hà Nội chăm lo đời sống người lao động

Sau 15 năm thực hiện Nghị quyết 15/2008/QH12 của Quốc hội về điều chính địa giới thành phố Hà Nội và một số tỉnh liên quan, số doanh nghiệp trên địa bàn Hà Nội ngày càng tăng đồng nghĩa với số công nhân lao động tăng lên. Trải qua quá trình sắp xếp, ổn định, đến nay tổ chức Công đoàn Thủ đô ngày càng lớn mạnh về số lượng, nâng cao chất lượng hoạt động, làm tốt vai trò đại diện, bảo vệ, chăm lo quyền lợi cho người người lao động. Năm 2022 thu nhập bình quân của công nhân làm việc tại các khu công nghiệp trên địa bàn đạt 6,4 triệu đồng/người/tháng, thuộc tốp cao trong cả nước. Mức thu nhập này có sự gia tăng dần theo từng năm. Trước đó năm 2008 mức tiền lương bình quân của người lao động chỉ trên 2 triệu đồng/người/tháng.

Để mang lại mức thu nhập ổn định cho công nhân, người lao động, các cấp công đoàn thành phố Hà Nội đã chủ động, tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng tham gia xây dựng chính sách, pháp luật liên quan đến người lao động và tổ chức Công đoàn. Tại các doanh nghiệp, Công đoàn cơ sở chủ động tham gia xây dựng kế hoạch sản xuất, kinh doanh, xây dựng nội quy lao động, thang bảng lương, quy chế trả lương, quy chế khen thưởng, Thỏa ước lao động tập thể, hợp đồng lao động. Nhờ vậy mà qua những năm đỉnh điểm của dịch Covid 19, dù khó khăn nhưng các doanh nghiệp trên địa bàn Hà Nội vẫn đảm bảo cuộc sống cho người lao động.

Thời gian qua, nhằm giảm chi phí sinh hoạt cho người lao động, nhiều doanh nghiệp cũng đã cung cấp sản phẩm sạch và chất lượng cho đoàn viên với giá ưu đãi tại siêu thị công đoàn.

Bên cạnh các chính sách nâng cao đời sống của người lao động, công đoàn các cấp tại địa bàn Hà Nỗi cũng chú trọng tới đời sống tinh thần đoàn viên. Trong đó, các doanh nghiệp đã triển khai nhân rộng điểm sinh hoạt văn hoá công nhân, tạo điều kiện cho công nhân, người lao động giao lưu, sinh hoạt văn hoá, góp phần nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần, phát huy sáng tạo.

Mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết!

Thảo Nguyên -

Công Kiên