Cộng đồng trách nhiệm, hướng tới mục tiêu kiến tạo phát triển

Ngay sau Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác HĐND các tỉnh, thành phố năm 2023 và triển khai kế hoạch công tác năm 2024, HĐND nhiều tỉnh, thành phố cũng đã tiến hành các kỳ họp, tiếp thu và "lan tỏa tinh thần đổi mới" với phương châm “trách nhiệm, đổi mới, chuyên nghiệp, hiệu quả”.

Đây là buổi làm việc giữa Ban Pháp chế - Hội Đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang với xã Vân Sơn, huyện Sơn Dương, địa phương sẽ được sáp nhập theo Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2023-2025. Dù khảo sát các dự thảo nghị quyết trước kỳ họp đã trở thành hoạt động thường xuyên nhưng ngay sau Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác HĐND, hoạt động này càng được HĐND tỉnh Tuyên Quang chú trọng, sâu sát hơn.

Thực tế cho thấy, không chỉ riêng Tuyên Quang, mà tại nhiều tỉnh, thành trong cả nước, hoạt động HĐND ngày càng có những đổi mới, khởi sắc, được cử tri, nhân dân đánh giá cao. 

Nỗ lực cao hơn, hành động quyết liệt hơn, chủ động thích ứng, tích cực đổi mới, sáng tạo, nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND, đây không chỉ là mục tiêu hướng đến của HĐND cấp tỉnh trong năm 2024 mà còn là đề nghị của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Trước sự tin tưởng, kỳ vọng ấy, HĐND các tỉnh đều xác định tăng tốc, bứt phá, để hoàn thành nhiệm kỳ, tiếp thu sâu sắc chỉ đạo của Chủ tịch Quốc hội là phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương “từ sớm, từ xa”, cộng đồng trách nhiệm, hướng tới mục tiêu kiến tạo phát triển.

Bích Hạnh -

Tùng Dương