• 1210 lượt xem
  • 14:09 22/11/2023
  • Xã hội

Công nhận 630 Giáo sư, Phó giáo sư năm 2023

Hội đồng Giáo sư nhà nước vừa ban hành quyết định công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh với 630 Giáo sư, Phó Giáo sư năm nay.

Trong đó có 58 Giáo sư, 572 Phó Giáo sư.  Theo danh sách được công nhận, ngành kinh tế có số lượng ứng viên được công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư nhiều nhất, với 92 người, bao gồm 6 Giáo sư và 86 Phó Giáo sư. Trong đó, hai tân Phó Giáo sư trẻ nhất đều sinh năm 1990 và cùng ngành kinh tế, ba tân Giáo sư trẻ nhất cùng sinh năm 1984. Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh là đơn vị có số lượng Giáo sư, Phó Giáo sư được công nhận nhiều nhất năm nay (2 Giáo sư và 36 Phó Giáo sư).

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Truyền hình Quốc hội Việt Nam