Công tác giảm nghèo gặp khó do chưa được phân bổ vốn

Đoàn giám sát của Quốc hội về ''việc triển khai thực hiện các NQ của Quốc hội về các chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS & MN giai đoạn 2021-2030'' đã làm việc với Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội. Thượng tướng Trần Quang Phương, Phó Chủ tịch Quốc hội chủ trì cuộc làm việc.

Tham gia cuộc làm việc có Phó Trưởng đoàn giám sát: Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Y Thanh Hà Niê Kđăm; Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội Nguyễn Thúy Anh, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh.

Việc chậm triển khai giải ngân vốn từ nguồn ngân sách trung ương là nguyên nhân khiến chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo chưa đạt được hiệu quả như mong muốn. Tại buổi làm việc, thành viên đoàn giám sát cho biết, qua giám sát cho thấy sự phối hợp giữa các bộ, ngành chưa thống nhất dẫn đến lúng túng trong quá trình triển khai.

Khẳng định Nguồn vốn hỗ trợ sản xuất là công cụ để người dân thoát nghèo thế nhưng đến thời điểm này nhiều địa phương vẫn loay hoay làm ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả thực hiện chương trình.

Kết luận phiên họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương đề nghị, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đặc biệt quan tâm đến chất lượng, hiệu quả của việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, vẫn có những nhận định như người nghèo dễ tái nghèo, thậm chí phát sinh thêm nghèo. Bên cạnh đó đẩy nhanh tiến độ giải ngân thực hiện các dự án thuộc chương trình hiệu quả và đúng quy định, chú trọng giải quyết các bất cập chồng chéo giữa các chính sách, tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan để việc thực hiện được đồng nhất.

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương cũng đề nghị Bộ lao động TBXH cần đẩy nhanh xây dựng thước đo chuẩn nghèo cho hàng năm và cho từng giai đoạn, phải tính đúng, tính đủ trên cơ sở sự thay đổi của GDP, mức sống trung bình, điều kiện kinh tế xã hội .. đây là cơ sở cho thành công khi thực thi các chính sách giảm nghèo.

Thực hiện : Diệu Huyền Ninh Tùng