Công ty tài chính không được đe dọa, đòi nợ khách hàng sau 21 giờ

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng cho biết, Thông tư của Ngân hàng Nhà nước quy định về cho vay của các công ty tài chính đã có chỉnh sửa theo hướng các công ty không được đòi nợ bằng các biện pháp đe dọa và cũng quy định rõ thời gian đòi nợ từ 9h đến 21h...