COP 26: Chuyển đổi năng lượng hướng tới công bằng và phát triển bền vững

Trong bối cảnh chống biến đổi khí hậu toàn cầu cũng như tình hình cung ứng năng lượng truyền thống như hiện nay, chuyển dịch năng lượng từ nguồn năng lượng hoá thạch sang năng lượng xanh, sạch, hơn bao giờ hết trở thành một nhu cầu và là giải pháp tất yếu.

Chuyển dịch năng lượng bền vững có vai trò quan trọng nhằm giảm phát thải khí nhà kính, bảo vệ hệ thống khí hậu trái đất nhưng vẫn bảo đảm an ninh năng lượng và giảm thiểu tác động đến phát triển kinh tế - xã hội - môi trường. Tuy nhiên, để việc chuyển dịch năng lượng diễn ra hiệu quả, đòi hỏi những nỗ lực rất lớn của Việt Nam cùng với sự hỗ trợ của quốc tế để giải quyết những vấn đề khó khăn, bất cập cả ở góc độ chính sách, quản trị, tài chính, công nghệ. Đây cũng sẽ là chủ đề chính của chương trình COP26 ngày hôm nay!

Mời quý vị và các bạn đón xem chương trình!

Thực hiện : Kim Thanh Kim Thoa Hiền Trang