COP 26: Doanh nghiệp và hành trình giảm "dấu chân" carbon

Trong quá trình sản xuất kinh doanh, cùng với việc tạo ra công ăn việc làm cho xã hội, tạo ra lợi nhuận và đóng góp thuế thì các doanh nghiệp cũng đang thải ra một lượng khí nhà kính vào trong khí quyển góp phần làm cho Trái đất nóng lên và gây nên những hiện tượng thời tiết khắc nghiệt. Chính vì vậy "Ai gây ô nhiễm người đó phải trả tiền" đã trở thành một luật chơi mới của thương mại toàn cầu. Khi hàng rào hàng hạch rác thải đang càng được áp dụng, để thích ứng được những qui định mới này, các doanh nghiệp Việt làm gì để giảm rác thải, hay nói cách khác là giảm dấu chân carbon của chính mình? Trong hành trình không mấy dễ dàng này, họ phải đối mặt với những khó khăn và thách thức gì?

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Truyền hình Quốc hội Việt Nam