COP 26: Hoạt động sản xuất gây lượng phát thải khí nhà kính lớn

Quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đã tác động mạnh mẽ tới môi trường. Hoạt động sản xuất, kinh doanh, doanh nghiệp sử dụng năng lượng, nguyên nhiên liệu để tạo ra các sản phẩm là nguồn phát thải khí nhà kính lớn. Do đó, vai trò của các doanh nghiệp là vô cùng quan trọng trong tiến trình hiện thực hóa Net Zero vào 2050.

Sử dụng nhiên liệu hoá thạch trong hoạt động sản xuất công nghiệp; Phát thải ngành nông nghiệp; Xả thải bừa bãi ra môi trường đất, nước, không khí; Khai thác và sử dụng tài nguyên thiếu kiểm soát…v.v.Tất cả các hoạt động trong sản xuất, đời sống của con người đã tác động lên môi trường thiên nhiên và bầu khí quyển, khi nhiều loại khí độc, khí nhà kính phát thải ra như CO2, SO2… khiến trái đất nóng lên và gây biến đổi khí hậu.

Lũ lụt bất thường, hạn hán, nước biển dâng, hiện tượng thời tiết cực đoan, nhiệt độ tăng cao…là những tác động tiêu cực từ biến đổi khí hậu mà Việt Nam cùng các quốc gia trên thế giới phải gánh chịu những năm gần đây.

Vừa qua, Tổng thư ký Liên hợp quốc đã đưa ra cảnh báo mới nhất về tác động kinh khủng của biến đổi khí hậu.

Một Báo cáo đã chỉ ra, 77% doanh nghiệp tham gia khảo sát thừa nhận, hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp đã tạo phát thải khí nhà kính. Do đó, trong tiến trình hiện thực hoá mục tiêu giảm phát thải, sự tham gia của doanh nghiệp là vô cùng quan trọng, đóng góp nguồn lực tài chính và công nghệ trong mục tiêu giảm phát thải khí nhà kính…

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Kim Thanh -

Kim Thoa -

Hiền Trang -

Hồng Dũng