COP 26: Hội nghị COP27 tiếp nối các cam kết và hành động của Việt Nam

Hội nghị COP27 được tổ chức tại Ai Cập, từ ngày 6 – 18/11/2022 là một tiến trình tiếp nối COP26. Sự tham gia của Việt Nam tại COP27 như thế nào và điều đó có ý nghĩa gì đối với tiến trình hiện thực hoá mục tiêu Net zero vào 2050 mà chúng ta đang theo đuổi?

Tại Hội nghị COP 26 tại Glasgow, Vương quốc Anh, năm 2021, Việt Nam trở thành điểm sáng với tuyên bố mục tiêu đưa phát thải ròng về "0” vào năm 2050. Cam kết này đã góp phần định hình các chiến lược bảo vệ khí hậu của Việt Nam ngay sau COP26, với việc ban hành những chính sách, hành động để tạo cơ sở cụ thể hóa cam kết. 

Hội nghị lần thứ 27 các bên tham gia Công ước khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu (COP27) với thông điệp xuyên suốt: "Cùng nhau hành động", nhấn mạnh các ưu tiên của năm 2022 là cần hành động, chuyển đổi các cam kết, các tuyên bố thành những kết quả và hành động cụ thể. Hội nghị thu hút sự tham gia của khoảng 40.000 quan khách quốc tế, trong đó có gần 100 nguyên thủ quốc gia và người đứng đầu chính phủ.

Với tư cách là nước chủ nhà và là nước Chủ tịch COP27, Ai Cập đưa ra chương trình nghị sự với 4 vấn đề trọng tâm, bao gồm tài chính khí hậu, thích ứng với biến đổi khí hậu, tổn thất, thiệt hại và nâng mục tiêu trong hành động khí hậu.

Tại COP27, Hội nghị thượng đỉnh giữa các nhà lãnh đạo thế giới diễn ra trong hai ngày 7-8/11. Các chủ đề được thảo luận tại hội nghị thượng đỉnh bao gồm phát triển hydro xanh, vấn đề nước và an ninh lương thực, chuyển đổi năng lượng và các cộng đồng dễ bị tổn thương.

Ngoài ra, bên cạnh các hoạt động theo quy định của Công ước, Nghị định thư Kyoto, Thỏa thuận Paris, nước chủ nhà Ai Cập đưa ra các hoạt động theo chủ đề nhằm thúc đẩy hợp tác và tạo đồng thuận đối với các vấn đề khó khăn trong đàm phán. Tại COP27, 10 chủ đề sẽ được tổ chức như: Ngày về tài chính, Ngày về thích ứng và nông nghiệp, ngày về nước, ngày về khử cácbon…

Mời quý vị và các bạn theo dõi video!

Kim Thoa