COP 26 lSố 48l: Giải pháp giảm phát thải trong chăn nuôi động vật nhai lại

Chăn nuôi đóng vai trò rất quan trọng trong nền kinh tế. Tuy nhiên hoạt động này đang gây ra những tác động tới môi trường, khi phát thải lượng khí nhà kính cao, đặc biệt là với nhóm động vật nhai lại do quá trình lên men dạ cỏ cũng như quy trình xử lý các chất thải rắn.

Theo đánh giá, lượng phát thải nông nghiệp dự kiến sẽ lên đến 120 triệu tấn CO2 vào năm 2030, trong đó ngành chăn nuôi chiếm tỷ trọng lớn. Trước bối cảnh BĐKH gia tăng trên toàn cầu và yêu cầu hiện thực hoá các cam kết quốc tế, điều này đang đặt ra nhiều thách thức cho ngành chăn nuôi trước sự phát triển như hiện nay. Đây sẽ là nội dung chính được chúng tôi đề cập trong chương trình COP26 ngày hôm nay. 

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Thực hiện : Kim Thanh Kim Thoa Hiền Trang