COP 26 l Số 55 l: Giảm phát thải khí nhà kính trong vùng nguyên liệu café Việt Nam

Cà phê là một trong những nông sản xuất khẩu mũi nhọn của Việt Nam với gần 1,8 triệu tấn, tổng kim ngạch đạt trên 4 tỷ USD trong năm 2022, mang lại thu nhập cho hơn 700.000 nông hộ. Nhưng sản xuất cà phê cũng gây phát thải carbon đáng kể với đặc thù sản xuất manh mún, lạm dụng phân bón, hoá chất nông nghiệp, nước tưới...

Trong bối cảnh biến đổi khí hậu gia tăng và để hiện thực hoá các cam kết về khí hậu của Việt Nam, việc giảm phát thải trong sản xuất cà phê là yêu cầu cấp thiết ngay lúc này, đặc biệt, khi các thị trường lớn như Mỹ, EU đang dần siết chặt yêu cầu về tiêu chí giảm phát thải đối với mặt hàng cà phê. Điều này đang đặt ra những thách thức cũng như cơ hội gì để phát triển ngành cà phê bền vững. Đây cũng là nội dung chính được chúng tôi đề cập trong chương trình COP26 ngày hôm nay. 

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Hiền Trang