COP 26: Rác thải nhựa: Thu hẹp khoảng trống từ chính sách đến thực tế

Việt Nam có 3,1 triệu tấn rác nhựa được thải ra môi trường mỗi năm. Rác thải nhựa đang âm thầm tàn phá môi trường và sức khỏe con người. Các giải pháp nhằm đối phó với rác thải nhựa đang trở nên bức thiết hơn bao giờ hết. Tuy nhiên vẫn đang tồn tại một khoảng trống rất lớn từ chính sách cho đến thực tế. Chúng ta cần làm gì để thu hẹp khoảng trống này?

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!