COP 26 |Số 51|: Xây dựng tín chỉ Carbon rừng - Cơ hội và thách thức của Việt Nam

Bên cạnh việc thay đổi nguyên liệu thân thiện môi trường, áp dụng công nghệ cao thì xây dựng tín chỉ carbon rừng được xem là một trong những giải pháp góp phần hiện thực hóa mục tiêu giảm rác thải ròng về bằng 0 vào năm 2050.

Việc xây dựng tín chỉ carbon rừng còn giúp người dân dần từ bỏ thói quen xâm hại rừng ngày càng tham gia tích cực hơn vào công tác giữ gìn, bảo vệ hệ sinh thái rừng tao bảo sự phát triển kinh tế bền vững.

Nhưng làm thế nào để có thể xây dựng tín chỉ carbon rừng hiệu quả mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chương trình!