COP 26 - Từ cam kết Glasgow đến hành động tại Việt Nam: 1 năm nhìn lại

Lũ lụt bất thường, hạn hán, nước biển dâng, hiện tượng thời tiết cực đoan, nhiệt độ tăng cao… là những tác động tiêu cực từ biến đổi khí hậu mà Việt Nam phải gánh chịu thời gian qua.

Nhận thức rõ về những tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu, tại COP26, Việt Nam đã cùng gần 150 quốc gia cam kết đưa mức phát thải ròng về “0” vào giữa thế kỷ. Nhìn lại năm qua, giữa lúc thế giới đang chứng kiến cuộc khủng hoảng năng lượng và đà suy giảm kinh tế toàn cầu sau đại dịch COVID 19, nhiều quốc gia đã không thể triển khai các cam kết đã nêu ra tại hội nghị COP26 về giảm phát thải khí nhà kính. Trong bối cảnh đó, Việt Nam đã nổi lên như một quốc gia tích cực trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu. Đây cũng là nội dung được đề cập trong chương trình COP-26 ngày hôm nay với chủ đề: TỪ CAM KẾT TẠI GLASGOW ĐẾN HÀNH ĐỘNG CỦA VIỆT NAM: 1 NĂM NHÌN LẠI.

Kim Thanh