COP26: Bảo tồn đa dạng sinh học để thích ứng với biến đổi khí hậu và hiện thực hóa cam kết tại COP26

Ngoài cam kết đưa phát thải ròng về bằng “0” vào giữa thế kỷ, tại COP26, Việt Nam cũng đưa ra cam kết mạnh mẽ về bảo tồn đa dạng sinh học. Đa dạng sinh học là sự phong phú về nguồn gen, về giống, loài sinh vật và hệ sinh thái trong tự nhiên.

Đa dạng sinh học có vai trò quan trọng đối với việc cân bằng hệ sinh thái, thích ứng biến đổi khí hậu, đặc biệt là với mục tiêu phát triển bền vững. Việt Nam là một trong 16 quốc gia có mức độ đa dạng sinh học cao nhất thế giới song lại là quốc gia thứ hai trong khu vực Đông Á về số lượng các loài bị đe dọa tuyệt chủng. Thực trạng này tác động tiêu cực như thế tới môi trường sống cũng như quá trình hiện thực hóa những cam kết Quốc tế chúng ta đã ký kết và tham gia? Đây là nội dung chính của chương trình COP26 ngày hôm nay! 

Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết!

Hiền Trang