COP26: Cách các doanh nghiệp Việt Nam tiết kiệm năng lượng trong sản xuất kinh doanh

Nhiệt độ Trái đất đang ngày càng tăng dẫn đến băng tan, hạn hán cháy rừng, biến đổi khí hậu. Chính vì vậy cần phải hạn chế ngay việc phát thải CO2 vào khí quyền. Tiết kiệm năng lượng được xem là một trong những những giải pháp hữu hiệu để giảm phát thải CO2. Vậy Việt Nam đang triển việc tiết kiệm năng lượng như thế nào?

Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi cách mà các doanh nghiệp Việt Nam tiết kiệm điện trong sản xuất kinh doanh!