COP26: Năng lượng sạch cần bệ đỡ để phát triển

Để bảo đảm thế giới đạt được các mục tiêu khí hậu vào năm 2030, chuyển đổi xanh trong phát triển mà nòng cốt là chuyển đổi năng lượng xanh, phải trở thành mệnh lệnh cấp bách ở tất cả các quốc gia trên thế giới. Đồng hành, thúc đẩy quá trình chuyển đổi xanh trên toàn cầu, Việt Nam cũng đã xây dựng các cơ chế, chính sách cho phát triển năng lượng tái tạo.

Một minh chứng thể hiện quyết tâm cao của Chính phủ Việt Nam trong tiến trình chuyển dịch năng lượng xanh đó là đã thông qua Quy hoạch điện VIII sau 2 năm xây dựng, với những mục tiêu đầy tham vọng. Với cơ chế thông thoáng cùng sự vào cuộc quyết liệt của bộ, ngành, chỉ trong vài năm trở lại đây, năng lượng tái tạo ở nước ta đã có bước phát triển vượt bậc. Nhưng hiện nay, việc phát triển nguồn năng lượng này đang tồn tại những nút thắt lớn cần tháo gỡ, để đạt được các mục tiêu chống biến đổi khí hậu mà Việt Nam đã cam kết.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Kim Thanh -

Kim Thoa -

Hiền Trang