COP26 |Số 10|: Áp dụng năng suất xanh - yếu tố cần tại các doanh nghiệp

Năng suất xanh mang đến các giá trị trong việc cải thiện năng suất, tăng trưởng bền vững và đảm bảo tiêu chuẩn môi trường. Các định hướng này được phản ánh qua chiến lược cũng như các lợi ích của doanh nghiệp về lâu dài.

Tuy nhiên, tại Việt Nam, mặc dù khái niệm này đã xuất hiện từ rất lâu, nhưng số lượng các cá nhân, tổ chức thực sự quan tâm và triển khai thì còn tương đối ít. Lợi ích thì cũng thấy rõ, nhưng vì sao chưa có nhiều mô hình được áp dụng rộng rãi Hãy cùng tôi đi tìm hiểu bức tranh tổng quan về năng suất xanh tại Việt Nam trong chương trình ngày hôm nay.

Khái niệm Năng suất xanh (hay Green productivity) được Tổ chức Năng suất Châu Á (APO) đưa ra từ năm 1994. Theo đó, năng suất xanh (GP) là một chiến lược để nâng cao năng suất đồng thời đáp ứng các yêu cầu bảo vệ môi trường của tổ chức, doanh nghiệp như: giảm thiểu ô nhiễm, sử dụng hiệu quả các nguồn lực. 

Thông thường khi đề cập đến vấn đề bảo vệ môi trường, doanh nghiệp thường rất ngần ngại đến việc tăng chi phí. Tuy nhiên, năng suất xanh không chỉ dừng lại ở vấn đề cải thiện vấn đề môi trường mà còn giúp doanh nghiệp cải thiện các lãng phí về năng suất chất lượng xoay quanh vấn đề sản xuất, hoạt động của doanh nghiệp. 

Ðây là một phương pháp kết hợp giữa các biện pháp tăng năng suất với các kĩ thuật quản lí môi trường nhằm tạo ra sản phẩm hoặc dịch vụ hài hoà với môi trường để tăng năng suất mà không làm ô nhiễm môi trường. Năng suất xanh có thể được áp dụng cho không chỉ trong các lĩnh vực nông nghiệp, dịch vụ mà cho cả ngành công nghiệp.

Trong tiến trình tìm kiếm một môi trường tốt đẹp và bền vững, năng suất xanh được khuyến khích áp dụng trên phạm vi toàn cầu. Bảo vệ môi trường là trách nhiệm của mọi quốc gia trên thế giới và năng suất xanh là chìa khoá cho sự phát triển bền vững.

Mời quý vị cùng theo dõi chương trình.
 

Thực hiện : Song Hiền - Tuấn Anh - Đình Giang