COP26 |Số 24|: Kinh tế tuần hoàn: Nền tảng của sự phát triển bền vững

Cùng với kinh tế xanh, kinh tế phát thải carbon thấp, mô hình kinh tế tuần hoàn được xem một trong những giải pháp hữu hiệu góp phần thực hiện cam kết đạt phát thải ròng bằng “0” của Việt Nam tại COP26. Chính vì vậy, thời gian qua Việt Nam rất tích cực triển khai mô hình kinh tế này và bước đầu đã thu được những thành quả rất khả quan.

Tuy nhiên bên cạnh đó cũng còn nhiều tồn tại. Vậy đó là những vấn đề gì và Việt Nam cần triển khai mô hình kinh tế tuần hoàn như thế nào để hiệu quả hơn? Đây cũng là chủ đề chính của chương trình COP26 ngày hôm nay.

 Cùng bàn luận sâu hơn về vấn đề này với TS Đậu Anh Tuấn- Trưởng ban Pháp chế Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam. Mời quý vị và các bạn theo dõi!

Mời quý vị cùng theo dõi chương trình!

Thực hiện : Kim Thanh Kim Thoa Hiền Trang