COP26 |Số 25|: Phát triển kinh tế tuần hoàn: Kinh nghiệm quốc tế và bài học cho Việt Nam

Kinh tế tuần hoàn gắn chặt với lộ trình tăng trưởng xanh và phát triển bền vững mà Việt Nam đang hướng đến. Thực tế thời gian gần đây Việt Nam đã có nhiều chủ trương, kế hoạch và chính sách thúc đẩy kinh tế tuần hoàn; nhiều mô hình kinh doanh tuần hoàn cũng đã được các doanh nghiệp chú trọng triển khai.

Tuy nhiên, vẫn còn nhiều rào cản, thách thức lớn để thúc đẩy kinh tế tuần hoàn trên diện rộng. Trên thế giới, kinh tế tuần hoàn đang là xu hướng tất yếu ở nhiều quốc gia, đặc biệt là các nước Châu Âu như Thuỵ Điển, Đan Mạch, hay các nước Trung Quốc, Ấn Độ...Vậy Việt Nam có thể học hỏi những kinh nghiệm gì từ các quốc gia này để phát triển kinh tế tuần hoàn một cách hiệu quả, bền vững? Đây cũng sẽ là nội dung chính của chương trình COP26 ngày hôm nay.

Mời quý vị cùng theo dõi chương trình!

Kim Thoa