COP26 |Số 30|: Nông nghiệp tuần hoàn: Xu hướng phát triển bền vững

Nông nghiệp luôn giữ vị trí trọng tâm trong việc đảm bảo an ninh lương thực quốc gia, cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp chế biến và xuất khẩu. Tuy nhiên ngành này cũng đang đứng trước những thách thức rất lớn đó là gây ảnh hưởng đến môi trường do phát sinh chất thải từ các hoạt động trồng trọt và chăn nuôi. Phát triển nông nghiệp xanh theo hướng kinh tế tuần hoàn đang trở thành xu hướng tất yếu

Phát triển Nông nghiệp tuần hoàn ở Việt Nam vẫn gặp những khó khăn nhất định. Cần làm gì để tháo gỡ khó khăn này?

Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết!

Kim Thoa