COP26 |Số 31|: Tiết kiệm năng lượng từ hoạch định chính sách quốc gia đến hành động thực tế

Cùng với nhiều quốc gia trên thế giới, Việt Nam xác định tiết kiệm năng lượng là một trong những trụ cột quan trọng trong phát triển bền vững và cần được coi như “nguồn năng lượng đầu tiên”, “kinh tế nhất”, “rẻ nhất” để góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia…Để thúc đẩy việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, nhiều quyết sách đã được ban hành.

Đặc biệt, Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả và hệ thống các văn bản dưới luật…là những cơ sở pháp lý quan trọng cho việc sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả. Những chính sách ấy đã được triển khai trong thực tế như thế nào? Cần làm gì để việc sử dụng năng lượng tiết kiệm thực chất và hiệu quả hơn trong thời gian tới? Đây cũng sẽ là nội dung chính của chương trình COP26 ngày hôm nay. 

Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình!

Thực hiện : Kim Thanh Kim Thoa Hiền Trang