COP26: Xử lý và sử dụng tro xỉ, thạch cao hướng đến nền kinh tế tuần hoàn

Trước thực trạng tồn chứa tro xỉ, bã thải thạch cao từ các nhà máy nhà nhiệt điện và phân bón trong cả nước, việc tái chế và tái sử dụng tro, xỉ, thạch cao vào sản xuất và các hoạt động kinh tế khác sẽ góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế tuần hoàn.

Đồng thời, đây cũng là lợi ích và trách nhiệm của doanh nghiệp trong việc chuyển giao những công nghệ hiện đại, hướng tới phương thức sản xuất thân thiện với môi trường. Tuy nhiên, thực tế là hiện nay việc xử lý tro xỉ, bã thải thạch cao làm vật liệu xây dựng đã đạt được như kỳ vọng, và còn đang gặp phải những khó khăn vướng mắc gì cần tháo gỡ? Đây sẽ là nội dung chính của chương trình COP26 của chúng tôi ngày hôm nay.

Mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết!

Kim Thanh -

Kim Thoa -

Hiền Trang